גן עקיבא בבני ברק

פרטי הפרוייקט:
אלמנטים שונים, קופינגים, מדרגות, מושבים לטריבונה, אבן גן, ספסלים, ע. תאורה.

אדריכלים:
אהרן זילברשטיין