מתנ"ס גני טל

פרטי הפרוייקט:
חיפוי עמודים ביבש באלמנט ח' וטקסטורה חיצונית כדוגמת עיבוד "מוטבה".

אדריכלים:
אהרן זילברשטיין